Twój Biznes - Nasze Kompetencje IT

Banner image

Systemy backupu i archiwizacji danych


Sprawny system backupu jest jednym z najważniejszych elementów współczesnego środowiska IT. Jest podstawowym mechanizmem ochrony danych przed ich utratą. Optymalne rozwiązanie wymaga zdefiniowania założeń wynikających z potrzeb biznesowych danego klienta, dopasowania do nich infrastruktury programowo-sprzętowej oraz wdrożenia odpowiedniej polityki bezpieczeństwa definiującej procesy i procedury wykonywania kopii zapasowych. Takie podejście gwarantuje możliwość odzyskania danych w przypadku ich utraty w środowisku produkcyjnym.

W celu optymalizacji kosztów przechowywania danych wysoce pomocne są systemy archiwizujące. Pozwalają automatyzować procesy przenoszenia danych przeznaczonych do archiwizacji na tańsze nośniki oraz minimalizują czas potrzebny na dostęp do danych zarchiwizowanych.

Firma UpWare realizuje projekty w obszarze analizy, projektowania, wdrożenia i utrzymania, zarówno systemów backupu, jak i archiwizacji danych.

Bazujemy głównie na produktach firm Dell EMC, Symantec oraz CommVault. W oparciu o rozwiązania wspomnianych firm tj. Dell EMC NetWorker, Symantec NetBackup i CommVault Simpana Backup&Recover, dostarczamy dopasowane do potrzeb klientów systemy backupowe obejmujące ochroną:

  • Środowiska wirtualne z rodziny VMware,
  • Bazy danych Oracle, Informix, DB2, MS SQL,
  • Systemy operacyjne z rodziny Unix, Linux, MS Windows,
  • Serwery pocztowe,
  • Całe serwery plików lub wybrane zasoby plikowe.

Wykorzystując wbudowane w oprogramowanie backupowe mechanizmy deduplikacji pomagamy w optymalizacji czasu wykonywania kopii zapasowych, co pozwala na skrócenie niezbędnych okien backupowych, a także zmniejsza wymagania na potrzebną przepustowość wykorzystywanych łączy sieciowych. Dzięki konsolidacji backupów na jednym medium, jakim jest, np. Dell EMC DataDomain i użyciu wydajnych mechanizmów deduplikacyjnych możemy w znaczącym stopniu zredukować ilość przestrzeni dyskowej potrzebnej do zapisania wielu kopii tych samych lub podobnych danych.

Dla potrzeb systemów backupu i archiwum dostarczamy i instalujemy różne typy pamięci masowych o parametrach funkcjonalnych i kosztowych dopasowanych do wymogów i potrzeb klientów. W szczególności wykorzystujemy:

  • Biblioteki taśmowe Oracle SLxxx oraz IBM TS3x00,
  • Specjalizowane macierze Dell EMC DataDomain, Dell EMC Isilon,
  • Macierze dyskowe z rodzin Dell EMC VNX, VNXe, IBM Storewize.

W oparciu o produkt Dell EMC Avamar wykonujemy instalację systemów backupu przeznaczonych przede wszystkim do zabezpieczania danych przechowywanych na stacjach roboczych klientów.

W zależności od wymagań klienta wykonujemy instalacje systemów backupu działających w jednym lub wielu centrach przetwarzania danych. Wykorzystując funkcjonalności Symantec NetBackup Auto Image Replication, czy mechanizmy replikacyjne pomiędzy macierzami Dell EMC DataDomain, wdrażamy rozwiązania pozwalające na replikację zdeduplikowanych kopii danych pomiędzy zdalnymi ośrodkami, co zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa danych oraz umożliwia budowę środowisk zapasowych.

Z użyciem macierzy Dell EMC Isilon budujemy środowiska dla systemów przetwarzania i archiwizacji danych pozwalające na stworzenie wysoce skalowalnego medium dla różnych typów danych o zróżnicowanym przeznaczeniu. Ze względu na swoją konstrukcję Isilon pozwala na utrzymanie wymaganego poziomu wydajności wraz ze wzrostem pojemności dyskowej. Odpowiednie użycie mechanizmów typu SmartPools, SmartQuotas, czy SmartLock pozwala składować dane w zaplanowany sposób na dyskach lub obszarach plikowych odpowiednio dobranych wg np. ważności danych lub wg. czasu ich „świeżości” – starsze dane przenoszone są do obszarów wolniejszych (tańszych) na macierzy. Funkcja SmartLock, z której pomocą można zdefiniować stałą protekcję dla danych archiwalnych, zapewnia mechanizm ochronny, dzięki któremu możemy zabezpieczyć dane przed ich modyfikacją, czy usunięciem. Jest to szczególnie ważna funkcjonalność w sytuacjach, gdy musimy zapewnić danym z jednej strony długi czas przechowywania, z drugiej zaś zagwarantować, że nawet po latach dane nie zostaną zmienione.