Twój Biznes - Nasze Kompetencje IT

Banner image

Rozwiązania Microsoft


Mając na uwadze fakt, że bardzo często rozwiązania oparte o oprogramowanie Microsoft stanowią podstawę IT w organizacji, oferujemy usługi doradcze, wdrożeniowe i serwisowe w zakresie:

  • Wdrażania, integracji, migracji usług Microsoft Active Directory.
  • Usług sieciowych zintegrowanych z Active Directory: DNS, DHCP, WSUS.
  • Wdrażania usług terminalowych Microsoft Terminal Services, farm Terminal Services, VDI.
  • Monitorowania i zarządzania środowiskami IT Microsoft System Center: Virtual Machine Manager, Data Protection Manager, Endpoint Protection, Operations Manager.
  • Zdalnego dostępu MS Direct Access, Routing and Remote Access Services.
  • Infrastruktury szyfrowania dysków BitLocker Administration and Monitoring.
  • Migracji P2V do MS Hyper-V.
  • Wdrażania Microsoft Exchange Server – infrastruktury poczty elektronicznej.