Twój Biznes - Nasze Kompetencje IT

Banner image

Monitorowanie zasobów IT


Monitorowanie środowiska IT jest szczególnie istotnym procesem mającym wpływ na zapewnienie dostępności i wydajności systemów informatycznych. Rozwiązaniem, które bardzo dobrze spełnia wszystkie wymagania stawiane systemom monitoringu jest Check_MK. System może monitorować serwery fizyczne, systemy operacyjne Windows, Linux, UNIX, przełączniki, routery, firewalle, macierze, środowisko wirtualne, strony internetowe i wiele innych rozwiązań. Zebrane dane prezentowane są na dashboardach, interaktywnych wykresach i mapach. W przypadku wystąpienia problemu powiadomienia mogą być wysłane przez e-mail lub SMS.

Check_MK obsługuje automatyczne wykrywanie urządzeń i uruchomionych na nich usług. Konfiguracja za pomocą reguł sprawia, że uruchomienie monitorowania jest stosunkowo proste i szybkie. System może zostać zainstalowany na serwerze fizycznym lub na maszynie wirtualnej. Check_MK umożliwia monitorowanie rozproszone – informacje z kilku lokalizacji mogą być prezentowane w jednym panelu operatora lub administratora. Moduł Business Inteligence pozwala na zagregowanie informacji o stanach pojedynczych usług i hostów do postaci procesu biznesowego np. procesu funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej, czy sklepu internetowego.

Zintegrowany z Check_MK moduł DokuWiki umożliwia publikowanie w jednym panelu dokumentacji, informacji o systemach, adresacji sieci, procedur itp. Do monitorowanego hosta lub usługi można łatwo przypiąć link do dokumentacji, tak aby w przypadku awarii jednym kliknięciem znaleźć instrukcje postępowania.

Po zainstalowaniu opcjonalnego modułu można rozszerzyć funkcjonalność systemu o pomiary parametrów środowiskowych w serwerowni, takich jak temperatura, wilgotność, poziom wody (czujnik zalania), itp.

Architektura rozwiązania

Najważniejszym elementem jest instalowany wewnątrz infrastruktury klienta serwer monitorujący, który okresowo wywołuje procedury sprawdzające poszczególne elementy infrastruktury, przetwarza i zapisuje zebrane informacje. Zapewnia on również dostęp do panelu zarządzającego oraz dashboardów. Preferowanym sposobem monitorowania systemów operacyjnych jest instalacja na takim systemie agenta – usługi, która wywoływana okresowo z serwera monitorującego w odpowiedzi zwraca zestaw metryk i informacji o systemie. Monitorowanie większości urządzeń sieciowych odbywa się za pomocą protokołu SNMP. Pozostałe urządzenia i systemy są monitorowane przez inne protokoły, takie jak WMI, CIM, HTTP, JDBC, itp. Istnieje możliwość zintegrowania systemu z centralnym systemem monitorowania dostawcy.

Check MK View

Wymagania systemowe

Preferowanym sposobem wdrożenia jest instalacja w istniejącym środowisku wirtualnym klienta. Możliwe jest również dostarczenie urządzenia (appliance) gotowego do monitorowania wymagającego jedynie skonfigurowania interfejsu sieciowego poprzez nadanie adresu IP. Wymagania na zasoby są zależne od liczby monitorowanych hostów, liczby uruchomionych na nich usług, oraz rodzaju tych usług. Podstawową konfiguracją są 2 VCPU i 2GB RAM, która pozwoli na monitorowanie do ok. 100 urządzeń. Niezbędna jest synchronizacja z serwerem czasu NTP oraz możliwość komunikacji po właściwym protokole ze wszystkimi urządzeniami, które będą monitorowane, np. SNMP, ICMP, WMI, HTTP, JDBC, itd.

Wspierane Technologie

Check_MK zapewnia wsparcie dla ponad 1000 technologii, m.in. serwery i systemy operacyjne, systemy przechowywania danych, systemy wirtualizacji, urządzenia sieciowe, bazy danych, serwery aplikacji, serwery WWW, macierze, aplikacje itd. Istnieje możliwość objęcia monitoringiem nietypowych rozwiązań.

Check MK ORADB

Powiadomienia

O zaistniałych zdarzeniach system może poinformować za pomocą email lub SMS, a w razie potrzeby eskalować problem zgodnie z określoną ścieżką eskalacji. Do otrzymywania powiadomień przez e-mail wystarczy skonfigurowanie parametrów serwera pocztowego, natomiast aby otrzymywać powiadomienie przez SMS istnieje możliwość zainstalowania bramki SMS we własnej infrastrukturze lub wykupienia takiej usługi powiadamiania SMS.

Check MK BI

Monitorowanie parametrów środowiskowych

Po zainstalowaniu opcjonalnego modułu można rozszerzyć funkcjonalność systemu o pomiary parametrów środowiskowych w serwerowni, takich jak temperatura, wilgotność, poziom wody (czujnik zalania).