Twój Biznes - Nasze Kompetencje IT

Banner image

Monitorowanie i zarządzanie bazami danych


Utrzymanie ciągłości działania baz danych w środowisku IT jest jednym z najistotniejszych zagadnień z punktu widzenia świadczenia usług biznesowych, zarówno dla klientów zewnętrznych, jak i dla własnych działów w większości instytucji i przedsiębiorstw.

Aby uzyskać oczekiwany poziom dostępności i bezpieczeństwa danych należy dysponować bieżącymi informacjami dotyczącymi wydajności baz danych, ich rozmiaru, zajętości, uprawnień użytkowników oraz informacjami historycznymi. Wówczas zebrane dane umożliwią analizowanie trendów i przewidywanie potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na działanie baz.

Rozwiązaniem umożliwiającym monitorowanie i zarządzanie bazami danych oferowanym przez UpWare jest dbWatch.

Umowa partnerska zawarta pomiędzy dbWatch a UpWare przewiduje doradztwo, sprzedaż i wdrożenia przez UpWare na terenie Polski oprogramowania dbWatch na zasadach wyłączności.

Zalety i cechy dbWatch

dbWatch jest wydajnym i efektywnym rozwiązaniem do monitorowania i zarządzania bazami danych Oracle, MS SQL, My SQL, Sybase, Ingres i PostgreSQL — zarówno dla małych, jak i dużych organizacji posiadających nawet tysiące instancji bazodanowych. Poniżej lista podstawowych funkcjonalności:

 • Wieloplatformowość (pojedyncza konsola do monitorowania i zarządzania wieloma rodzajami i wersjami baz danych),
 • Intuicyjny i przejrzysty interfejs,
 • Łatwość raportowania, mnogość dostępnych kryteriów raportowania,
 • W pełni konfigurowalny wygląd raportów — własne logo, nazwa firmy, zawartość raportów,
 • Duża liczba predefiniowanych monitorów, alertów i powiadomień,
 • Spójny i w pełni konfigurowalny system powiadamiania o wykrytych problemach,
 • Możliwość definiowania własnych monitorów, raportów, zadań i powiadomień,
 • Dostęp oparty na prawach i rolach użytkowników dla wybranych obszarów,
 • Elastyczność i przejrzystość licencjonowania — licencjonowanie oparte na liczbie instancji baz danych — niezależność od ilości CPU, rozmiaru baz danych czy rodzaju baz danych,
 • Skalowanie od pojedynczych instancji do tysięcy instancji,
 • Łatwa integracja z innymi systemami monitoringu i zarządzania, np. SCOM, Nagios, Nimsoft, Tivoli, HP OpenView,
 • Powiadomienia poprzez SMS / email oraz możliwość skonfigurowania SNMP,
 • Bardzo korzystny stosunek możliwości i jakości rozwiązania do jego ceny,
 • Wygodna i szybka implementacja w środowisku klienta — niskie wymagania sprzętowe, platforma Windows / Linux MacOS, serwery fizyczne / środowiska wirtualne / Amazon, EC2 cloud, łatwa instalacja, nie wymaga dodatkowych licencji bazodanowych, funkcja auto-discovery,
 • Bezpieczeństwo — dostęp oparty o role użytkowników, sprzęg poprzez Kerberos lub Active Directory, szyfrowane połączenia i certyfikaty.

Architektura dbWatch

Architektura oparta jest na następujących elementach:

 • dbWatch Server – serwer zarządzający monitorowaniem instancji bazodanowych. Wszystkie dane gromadzone w procesie monitoringu przechowywane są bezpośrednio w wydzielonych tabelach w monitorowanych instancjach baz danych.
 • dbWatch Engines – zestaw procedur instalowanych w trakcie wdrożenia dbWatch na monitorowanych bazach danych, które odpowiadają za zbieranie informacji dotyczących wydajności, struktur baz, zajętości systemów, czasów odpowiedzi oraz wszystkich innych mierzonych parametrów.
 • dbWatch Monitor (Client) – konsola (graficzny interfejs użytkownika), która łączy się z pojedynczym lub wieloma dbWatch Servers. Dostęp do konsoli może być realizowany poprzez klienta zainstalowanego na Linux, Windows lub MacOS, lub poprzez urządzenia mobilne.
 • dbWatch Extensions – rozszerzenia / interfejsy umożliwiające integrację z istniejącymi systemami monitoringu.

dbWatch Architektura

Moduły funkcjonalne

Monitoring Module – wyświetla informacje i statusy wszystkich monitorowanych baz danych (zarówno lokalnych, jak i zdalnych) w podziale na środowiska produkcyjne, developerskie i testowe.

Podstawowe informacje dot. każdej z instancji zawierają:

 • stan instancji (odłączona, zerwane połączenie, alarm, ostrzeżenie, OK)
 • dane (nazwa instancji, rodzaj bazy danych, wersja, adres IP, data i czas ostatniego uruchomienia, liczba sesji, zajętość na dyskach, zużycie pamięci RAM)

Po wyborze każdej z instancji można uzyskać dane dotyczące parametrów monitorowania (typy monitorów, częstotliwość ich uruchamiania, powiadomień, itd.). Istnieje również możliwość konfigurowania własnych monitorów dostosowanych do specyficznych potrzeb klienta.

dbWatch Monitoring

Management Module

Umożliwia zarządzanie bazami danych, np. zarządzanie użytkownikami, przestrzeniami tablic, zarządzanie tabelami i indeksami (tworzenie, modyfikacja, usuwanie, naliczanie statystyk), zmiana konfiguracji instancji baz danych.

dbWatch Management

Report Manager Module

Umożliwia generowanie raportów (format PDF lub HTML) dla wskazanych instancji baz danych, w których znajdują się m.in. wykresy dostępności, wydajności, zajętości CPU i RAM, SGA, czasy odpowiedzi, ilość I/O, ruch sieciowy, dane środowiskowe / parametry konfiguracji instancji, wykorzystanie przestrzeni tabel, status i czasy wykonania ostatniego backupu itd. Zawartość raportów jest w pełni konfigurowalna poprzez własne szablony, możliwe jest również zdefiniowanie czasów automatycznego generowania i dystrybucji raportów.

SQL Worksheet Module

Umożliwia generowanie własnych zapytań SQL, które mogą być wykonywane na pojedynczej lub na wielu instancjach baz danych jednocześnie, co jest niewątpliwie dużą zaletą. Wyniki zapytań wyświetlane są w czasie rzeczywistym – jest to szczególnie przydatny mechanizm do jednoczesnej instalacji patch’y lub eksportu danych

dbWatch SQL Worksheet Module

Wymagania techniczne

dbWatch można instalować zarówno na serwerach fizycznych, środowiskach wirtualnych oraz EC2 Amazon cloud.

Poniżej podane są minimalne wymagania do instalacji poszczególnych komponentów dbWatch:

dbWatch Server

 • Windows Server (również wsparcie dla VMWare), Windows 7 lub wyższy, CentOS, Red Hat or Ubuntu Linux v.12 lub wyższy
 • 8 GB RAM
 • 1 GB wolnej przestrzeni dyskowej

dbWatch Engine

 • 100 MB wolnej przestrzeni w instancji bazodanowej
 • komunikacja Engine — Server z wykorzystaniem standardowych protokołów / portów komunikacyjnych charakterystycznych dla danej bazy
 • Możliwość jednoczesnej instalacji w wielu instancjach
 • Czas instalacji ok. 2 minuty / instancję

dbWatch Client

 • System Windows 7 lub wyższy, MacOS 10x, Linux
 • 500 MB wolnej przestrzeni dyskowej
 • 2 GB RAM
 • komunikacja z dbWatch Server wymaga pojedynczego portu specyficznego dla danej bazy
 • dbWatch Client jest automatycznie instalowany podczas instalacji dbServer na tym samym serwerze

Wsparcie dla baz danych

 • Oracle 8-12c wersja Standard lub Enterprise (w tym wsparcie dla RAC, Dataguard)
 • MS SQL 2000, 2005, 2008, 2012, 2014
 • Sybase ASE 12, 15
 • MySQL 5 i nowsze
 • PostgreSQL 8 i nowsze

Integracja z produktami do monitorowania firm trzecich

 • HP Openview
 • Nimsoft/Nimbus
 • BigBrother
 • Huntsman
 • Nagios
 • System Center Operations Manager
 • IBM Tivoli
 • Inne systemy przez SNMP

Więcej informacji na temat dbWatch znajduje się na stronie WWW producenta: www.dbwatch.com