Twój Biznes - Nasze Kompetencje IT

Banner image

Migracje i optymalizacje środowisk bazodanowych


Oferujemy kompleksową obsługę środowisk baz danych Oracle RDBMS i IBM Informix dostarczając następujące usługi w tym zakresie:

Migracje i upgrade do nowszych wersji

Posiadamy liczne doświadczenia migracyjne dla baz Oracle (wersje od 8i do najnowszej) oraz Informix (wersje od 9.x do najnowszej), które pozwalają nam przeprowadzić Klienta przez skomplikowany proces migracji z minimalnym ryzykiem w możliwie najkrótszym czasie z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeńtwa.

Migracje pomiędzy platformami systemowymi

Realizujemy migracje baz Oracle i Informix pomiędzy wszystkimi, wspieranymi przez obu producentów, platformami systemowymi. W procesie migracji z wcześniejszych wersji bazy używamy własnych skryptów automatyzujących i optymalizujących procesy eksportu i importu danych.

Optymalizacja wydajności

Wspieramy Klienta w rozwiązywaniu problemów wydajnościowych. Dzięki naszemu doświadczeniu pomagamy zidentyfikować oraz wskazać problemy związane z tzw. „wąskimi gardłami” systemu. Proces optymalizacji podzielony jest na trzy etapy. W pierwszym przeprowadzamy wspólnie z Klientem inwentaryzację i audyt środowiska bazy oraz platformy sprzętowo-systemowej, na której baza działa, a także określamy cele optymalizacji. Kolejny etap obejmuje wewnętrzną analizę zebranych danych i przygotowanie raportu po audytowego przekazywanego klientowi, zawierającego opis aktualnego stanu środowiska, wskazanie wąskich gardeł (na poziomie bazy danych oraz platformy systemowej) oraz możliwych/sugerowanych sposobów poprawy pracy/osiągów systemu bazodanowego. W trzecim etapie, po uzgodnieniu z Klientem sposobu optymalizacji, realizujemy prace optymalizacyjne dotyczące zarówno bazy danych, jak i platformy systemowej.

Backup baz danych Oracle i IBM na podstawie narzędzia producentów baz i firm trzecich (EMC, Symantec, itd.)

Wdrażamy backupy baz danych dla nowych środowisk, a także optymalizujemy i testujemy istniejące instalacje. Mamy doświadczenie w projektowaniu oraz wdrożeniu systemów Dell EMC Data Domain, Dell EMC NetWorker, Dell EMC Avamar, Symantec NetBackup.

Budowa rozwiązań niezawodnościowych

Posiadamy doświadczenia w zakresie projektowania oraz budowy rozwiązań wysokodostępnych z wykorzystaniem klastrów sprzętowych IBM, HPE, Linux, Oracle Database Appliance oraz Oracle RAC, Oracle RAC One Node. Posiadamy kompetencje w realizacji budowy ośrodków DRC na podstawie rozwiązania klastrowe oraz z wykorzystaniem mechanizmów Oracle DataGuard, Informix HDR i RSS.

Asysta techniczna i monitoring istniejących środowisk bazodanowych

Obejmujemy długoterminowym wsparciem serwisowym środowiska bazodanowe i platformy techniczno-sprzętowe klienta, zarówno te wdrażane z naszym udziałem, jak i już istniejące. Asysta techniczna może być świadczona w trybie 7/24 z ustalonym SLA. Dostęp do środowisk realizujemy za pośrednictwem zabezpieczonych połączeń lub bezpośrednio w siedzibie klienta. Posiadamy doświadczenia we wdrażaniu produktów do monitorowania środowisk bazodanowych: Oracle Enterprise Manager, dbWatch, Check_MK.

Tworzenie i zarządzanie środowiskami testowymi

Oferujemy unikatowe rozwiązanie firmy Delphix, pozwalające na tworzenie środowisk testowych i deweloperskich „na żądanie” (data on demand). Zastosowanie produktów Delphix pozwala na redukcję czasu oraz zasobów niezbędnych do utworzenia środowisk testowych, a zarządzanie środowiskami ułatwia intuicyjny interfejs aplikacji.

Oferowane rozwiązanie pozwala na wirtualizację wszystkich elementów tworzonego środowiska - binariów oraz plików bazy danych. Dostarcza pełne środowisko do rozwoju lub testowania aplikacji oraz pozwala na wykonanie raportów, odciążając środowisko produkcyjne.

Dzięki wykorzystaniu technologi współdzielenia bloków danych pomiędzy środowiskami testowymi, Delphix eliminuje do 90 % logicznych i fizycznych zasobów dyskowych dla pojedynczego projektu. Pozwala na uruchomienie 20 wirtualnych środowisk testowych na pojedynczej kopii środowiska produkcyjnego z wydajnością zbliżoną do środowiska wzorcowego.