Twój Biznes - Nasze Kompetencje IT

Banner image

Infrastruktura Data Center


Infrastruktura Data Center jest zbiorem rozwiązań, składających się z systemów obliczeniowych, pamięci masowych, sieci teleinformatycznych, wirtualizacji oraz systemów do zarządzania i utrzymania.

Bazując na najlepszych praktykach i zoptymalizowanych pod kątem wymagań biznesowych architekturach referencyjnych, dostarczamy kompletne środowiska dla centrów przetwarzania danych. Środowiska te umożliwiają efektywne kosztowo świadczenie usług informatycznych o wysokim poziomie dostępności i bezpieczeństwa danych. Zastosowanie nowoczesnych technologii i rozwiązań pozwala na ograniczenie kosztów inwestycyjnych. Pozwala także na znaczące zmniejszenie kosztów operacyjnych choćby ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną, system chłodzenia i zajmowaną przestrzeń. W tym aspekcie istotna jest też niższa pracochłonność związana z zarządzaniem oraz niższe nakłady na utrzymanie środowiska.

Proponowane przez nas rozwiązania wyróżniają się elastycznością, skalowalnością i łatwością zarządzania. Stanowią idealne środowisko dla wirtualizacji, klastrów obliczeniowych, baz danych, rozwiązań big data, usług prywatnych i publicznych chmur obliczeniowych oraz aplikacji biznesowych.

Elementy składowe rozwiązania:

  • serwerowa platforma obliczeniowa
  • przełączniki sieciowe LAN i SAN
  • systemy pamięci masowych, kopii zapasowych i archiwizacji
  • wirtualizacja
  • zarządzanie i automatyzacja

Szczególnym przykładem środowiska w obszarze infrastruktury Data Center jest platforma konwergentna - ramach tej platformy wymienione wyżej elementy zawarte są w jednym zintegrowanym rozwiązaniu.

Platforma konwergentna została zaprojektowana, znormalizowana i sprawdzona wspólnie przez producentów poszczególnych elementów, co zaowocowało wysokim poziomem bezawaryjności, kompatybilności oraz wspólnymi usługami wsparcia.

Platformy oparte na architekturze referencyjnej pozwalają na dostarczanie usług informatycznych w sposób wydajny, ciągły i bezpieczny. Rozwiązania te zapewniają możliwość rozwoju systemów informatycznych w przyszłości bez konieczności ponoszenia kosztów wymiany infrastruktury IT.

Obecnie bardzo pożądanym sposobem budowania przez IT wartości dla biznesu jest model usługowy oparty o Cloud. Oznacza elastyczne podejście do kosztów i szybką implementację rozwiązań podnoszących efektywność i konkurencyjność podstawowej działalności Klienta. Budowanie oferty w tym modelu wymaga nie tylko znajomości procesów i dobrych praktyk związanych z IT, ale również odpowiednich narzędzi i modeli biznesowych. Oferujemy rozwiązania umożliwiające dostarczanie zasobów centrów przetwarzania danych (Data Center) oraz wielu usług z zakresu bezpieczeństwa danych, monitoringu i zarządzania zarówno na potrzeby wewnętrzne (Private Cloud), jak i wspierające model sprzedaży infrastruktury (Infrastructure as a Service) i aplikacji (Software as a Service). Nasze doświadczenie oparte jest na projektach z obszaru komercyjnych produktów jak VMware i Veeam, jak również rozwiązań Open Stack. Rozwiązania typu Open Source ze wsparciem komercyjnych firm oferują bardzo korzystną relację wartości do ceny oraz bardzo dużą elastyczność, która często jest kluczowa w tego typu projektach.