Twój Biznes - Nasze Kompetencje IT

Banner image

Wdrożenia


Dla każdego rozwiązania będącego w naszej ofercie (UPSOLUTIONS) proponujemy nasze własne usługi wdrożeniowe.

Oferowany zakres usług wdrożeniowych:

  • Wykonywanie analizy posiadanych przez klientów rozwiązań IT,
  • Opracowywanie projektów nowych lub modernizacji rozwiązań IT,
  • Instalacje i konfiguracje oferowanych lub posiadanych przez klientów rozwiązań IT,
  • Przeprowadzanie warsztatów dla administratorów,
  • Opracowywanie dokumentacji powykonawczej.