Twój Biznes - Nasze Kompetencje IT

Banner image

Asysta i utrzymanie


UpWare realizuje usługi z zakresu utrzymania, wsparcia i asysty technicznej dla systemów IT klientów, świadczone zdalnie poprzez bezpieczne połączenia na bazie szyfrowanych kanałów VPN oraz/lub bezpośrednio w siedzibie klienta.

Usługi świadczone są w ramach długoterminowych umów (min. 6 miesięcy) w formie stałej opłaty miesięcznej uzależnionej od następujących parametrów, które ustalane są indywidualnie zgodnie z oczekiwaniami klienta:

 • Sprzęt i oprogramowanie objęte umową,
 • Przegląd zerowy konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
 • Zakres utrzymania / wsparcia,
 • Pula godzin do wykorzystania w miesiącu,
 • Godziny i dni świadczenia utrzymania / wsparcia,
 • Czas reakcji,
 • Rodzaj monitoringu (własny klienta + powiadomienia o problemach / świadczony przez UpWare w siedzibie klienta),
 • Reprezentacja klienta przez UpWare bezpośrednio u producentów sprzętu i oprogramowania w zakresie
 • zgłaszanych problemów,
 • Zakres i częstotliwość przeglądów sprzętu i oprogramowania w siedzibie klienta.

Opcjonalnie istnieje możliwość dodania dodatkowych usług, np.

 • Ustalenie stawki godzinowej za usługi dodatkowe,
 • Nietypowa obsługa incydentów,
 • Monitorowanie trendów utylizacji zasobów (CPU, RAM, pojemność zasobów dyskowych, czasów wykonywania backup’ów, itp.),
 • Porady i konsultacje w zakresie planowania i rozbudowy środowiska IT klienta,
 • Zdalne monitorowanie środowiska IT i poziomu SLA.

Obsługa zgłoszeń klientów w ramach asysty technicznej realizowana jest za pośrednictwem dedykowanego systemu obsługi zgłoszeń serwisowych poprzez www lub email (opcjonalnie możliwość obsługi zgłoszeń telefonicznych).