Twój Biznes - Nasze Kompetencje IT

Banner image

Kontakt


UpWare Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, tel. +48 22 166 15 88

Biuro w Rzeszowie
ul. Przemysłowa 14B, 35-105 Rzeszów, tel. +48 17 717 65 42

E-mail: [email protected]
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Panią Renatą Góralczyk Zielonką - inspektorem ochrony danych, pod adresem mail: [email protected]

NIP: 5223015863
KRS: 0000510179
Regon: 147254650

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 100 000 zł

Numery kont bankowych - Swift Code: BREXPLPWRZE
PLN: 33 1140 1225 0000 4648 9000 1001
EUR: 06 1140 1225 0000 4648 9000 1002
USD: 76 1140 1225 0000 4648 9000 1003